Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023 – 2024 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 z dnia 19 lipca 2019 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U 2022r. poz. 2240)  oraz raportów z audytów z zapewnienia dostępności informacyjno - komunikacyjnej  oraz dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami w obiekcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach.

 

Lp.

Zakres działań

Sposób realizacji

Odpowiedzialny

Termin

1.

Zapewnienie ciągłości w dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej - analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej.

Monitoring strony internetowej BIP, strony www, pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023-2024

2.

Bieżące zapewnienie obsługi Klienta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Pozyskanie środków zewnętrznych  na wykorzystanie zdalnego dostępu on-line do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje -wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności do informacji za pośrednictwem wideo tłumacza języka.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023-2024

3.

Zapewnienie na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania-zamieszczenie na stronie internetowej informacji o działalności.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie tłumaczenia (usługa tłumacza), przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie czynności.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

4.

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy - montaż urządzenia o rozkładzie pomieszczeń – tablica tyflograficzna, montaż  systemu nawigowania po terenie za pomocą aplikacji.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie urządzenia, przeprowadzenie postępowania na wybór dostawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie prac /dostaw.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

5.

Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie niezbędnego urządzenia, oprzyrządowania, przeprowadzenie postępowania na wybór dostawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie prac/dostawy.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

6.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych przed budynkiem i w budynku: dostosowanie parkingu dla osób niepełnosprawnych, oznaczenie miejsc parkingowych, dobudowa windy, modernizacja wejścia głównego do budynku (podjazd, schody) wraz z korytarzem głównym (posadzka), w tym wymiana drzwi. Przystosowanie podłoża pod powierzchnie antypoślizgowe oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowych w wymienionych ciągach komunikacyjnych , dostawa, zakup i montaż poręczy i uchwytów na schodach  (na istniejącej balustradzie, na ścianach).

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie wykonania niezbędnych prac, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie prac/dostawy.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

7.

Instalacja urządzenia przywoławczego – montaż domofonu (dzwonka przywoławczego) w celu  zapewnienia dodatkowego wsparcia (asysty) dla osób ze szczególnym potrzebami.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie wykonania niezbędnych prac, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie zadania.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

8.

Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych w budynku poprzez wykonanie oznakowani pionowych i poziomych, w tym oznakowanie szklanych drzwi wejściowych, tabliczki informacyjne z informacją pisaną, piktogramami, w języku Braille’a, ścieżki dotykowej - kontrast, faktura.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie wykonania niezbędnych prac, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie zadania.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

9.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w szczególności poprzez zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej, zakup krzesła ewakuacyjnego lub materaca.

Pozyskanie środków zewnętrznych na zapewnienie wykonania niezbędnych prac, przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, któremu zlecone zostanie kompleksowe wykonanie zadania.

koordynator,

zespół ds.

dostępności

2023 -2024

 

 

 

Plan zatwierdzony przez

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

mgr Aleksandra Balcerak