Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nasz zespół

Dyrektor

mgr Aleksandra Balcerak
Nauczyciel dyplomowany z 23 – letnim stażem pracy, magister nauk społecznych i politologii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji, oligofrenopedagog, trener wspomagania, menager w oświacie.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia związane z pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W latach 2006 - 2016 – dyrektor SOSW w Koluszkach, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski.
Obecnie członek Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej powołanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz wiceprzewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

Społeczny zastępca dyrektora poradni

mgr Magdalena Gutkowska
logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studia z logopedii ogólnej oraz specjalizacyjne z zakresu neurologopedii na UMCS w Lublinie . 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi praktyki dla studentów z zakresu logopedii ogólnej. Jest ekspertem ORE w projektach dotyczących poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. Bierze udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu logopedii, neurologopedii i edukacji włączającej.

Pracownicy pedagogiczni

mgr Magdalena Arndt-Golińska
psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, jak również liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

mgr Małgorzata Olkiewicz
psycholog, nauczyciel mianowany

mgr Dorota Kaczmarska
pedagog, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła studia na UMCS w Lublinie z zakresu pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Nieustannie szkoli się i rozwija swoje umiejętności terapeuty.

mgr Katarzyna Kielich
fizjoterapeuta, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na kierunku Fizjoterapia; Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny; Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki; Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji.

mgr Karolina Konecka
pedagog, nauczyciel mianowany
Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia licencjackie z filologii angielskiej oraz studia podyplomowe z logopedii ogólnej. W pracy terapeutycznej skupia się na udzielaniu wsparcia dzieciom młodszym (przedszkolakom oraz uczniom klas I - III).

mgr Róża Kotlicka
logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Logopedii Ogólnej i Neurologopedii. Zdobyła kwalifikacje z zakresu Terapii Pedagogicznej i certyfikat Glottodydaktyki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Prowadziła tam szkolenia dla uczestników kursów kwalifikacyjnych.

mgr Ewa Musiał
pedagog,  nauczyciel dyplomowany
Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo –Wychowawczą na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego – Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim; Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy – Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
Posiada 23-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

mgr Dorota Walas
psycholog, pedagog, nauczyciel mianowany
Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. 14 lat doświadczenia zawodowego. Praktyk Metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Specjalista terapii ręki, trener umiejętności społecznych. Wspiera rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z dziećmi i dorosłymi, nieustannie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy.

mgr Klaudia Szrama
psycholog, nauczyciel mianowany
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej, a także liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

mgr Agnieszka Sajnóg
pedagog, nauczyciel mianowany
Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem  i Zespołem Aspergera, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych i trener metody 1 – 2 – 1.
Współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Łódzkiego – Wschodniego. Systematycznie bierze udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach podnoszących poziom kompetencji i wzbogacających warsztat pracy.

Pracownicy administracji

Ewa Sochańska -  sam. referent

Dorota Waprzko - sam. referent, IOD

Agnieszka Kurgiel - główna księgowa

Pracownicy obsługi

Celina Kaluszka

Czesław Tuz