Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Nasz zespół

Dyrektor

mgr Aleksandra Balcerak
Nauczyciel dyplomowany z 23 – letnim stażem pracy, magister nauk społecznych i politologii w zakresie profilaktyki i resocjalizacji, oligofrenopedagog, trener wspomagania, menager w oświacie.
Ponadto ukończyła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych, terapii pedagogicznej oraz liczne szkolenia związane z pracą z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W latach 2006 - 2016 – dyrektor SOSW w Koluszkach, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Dzieci Specjalnej Troski.
Obecnie członek Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej powołanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz wiceprzewodnicząca Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Łódzkim Wschodnim.

Społeczny zastępca dyrektora poradni

mgr Magdalena Gutkowska
logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studia z logopedii ogólnej oraz specjalizacyjne z zakresu neurologopedii na UMCS w Lublinie . 15-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi praktyki dla studentów z zakresu logopedii ogólnej. Jest ekspertem ORE w projektach dotyczących poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego. Bierze udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu logopedii, neurologopedii i edukacji włączającej.

Pracownicy pedagogiczni

mgr Magdalena Arndt-Golińska
psycholog, doradca zawodowy, nauczyciel mianowany
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, jak również liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

mgr Mariola Cyniak
psycholog, nauczyciel dyplomowany
Odbyła studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie psychologii, specjalność: psychologia wychowawcza. W roku szkolnym 1994/1995 ukończyła kurs terapii pedagogicznej w zakresie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W 2001 roku ukończyła trzysemestralne studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Pedagogika Korekcyjna.
Odbyła liczne szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej i psychologii.

mgr Dorota Kaczmarska
pedagog, nauczyciel dyplomowany
Ukończyła studia na UMCS w Lublinie z zakresu pedagogiki specjalnej. Oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające posiadane kompetencje z zakresu terapii pedagogicznej. Nieustannie szkoli się i rozwija swoje umiejętności terapeuty.

mgr Katarzyna Kielich
fizjoterapeuta,  nauczyciel mianowany
Ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi na kierunku Fizjoterapia; Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny; Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki; Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji.

mgr Karolina Konecka
pedagog, nauczyciel kontraktowy
Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia licencjackie z filologii angielskiej oraz studia podyplomowe z logopedii ogólnej. W pracy terapeutycznej skupia się na udzielaniu wsparcia dzieciom młodszym (przedszkolakom oraz uczniom klas I - III).

mgr Róża Kotlicka
logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany
Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie Logopedii Ogólnej i Neurologopedii. Zdobyła kwalifikacje z zakresu Terapii Pedagogicznej i certyfikat Glottodydaktyki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Współpracowała z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Prowadziła tam szkolenia dla uczestników kursów kwalifikacyjnych.

mgr Ewa Musiał
pedagog,  nauczyciel dyplomowany
Ukończyła Pedagogikę Opiekuńczo –Wychowawczą na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; Zastosowanie psychologicznego warsztatu grupowego – Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim; Doradztwo zawodowe, edukacyjne i pośrednictwo pracy – Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie.
Posiada 23-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

mgr Sylwia Cichecka
pedagog, nauczyciel dyplomowany
Magister pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i psychopedagogiki.
Pedagog z kilkunastoletnim doświadczeniem w Zespole Szkół nr 2 w Koluszkach.
Ukończyła szkolenie w zakresie „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym (…)”.
Koordynator programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz kampanii edukacyjno-informacyjnej „Znamię! Znam je?” – profilaktyka czerniaka.
Pełniła dwie kadencje społecznej funkcji ławnika Sądu Rejonowego w Brzezinach. Odbyła szereg kursów i  szkoleń oraz nadal pogłębia wiedzę i umiejętności w zakresie zadań profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

mgr Dorota Walas
psycholog, pedagog, nauczyciel kontraktowy
Ukończyła Wydział Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. 14 lat doświadczenia zawodowego. Praktyk Metody „Dam Radę” i „Jestem z Ciebie Dumny”. Specjalista terapii ręki, trener umiejętności społecznych. Wspiera rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z dziećmi i dorosłymi, nieustannie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy.

mgr Klaudia Szrama
psycholog, nauczyciel kontraktowy
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej, a także liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe.

mgr Agnieszka Sajnóg
pedagog, nauczyciel kontraktowy
Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju oraz edukacji dziecka i ucznia z autyzmem  i Zespołem Aspergera, terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych i trener metody 1 – 2 – 1.
Współpracuje z placówkami oświatowymi na terenie Powiatu Łódzkiego – Wschodniego. Systematycznie bierze udział w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach podnoszących poziom kompetencji i wzbogacających warsztat pracy.

Pracownicy administracji

Ewa Sochańska -  sam. referent

Dorota Waprzko - sam. referent, IOD

Agnieszka Kurgiel - główna księgowa

Pracownicy obsługi

Celina Kaluszka

Czesław Tuz