Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Poradnia powstała na terenie Koluszek w Maju 1977 roku. Rejonem działania Poradni były Gminy: Koluszki, Budziszewice, Żelechlinek, Czarnocin, Będków, Rokiciny. Lokal Poradni obejmował dwa gabinety w Internacie Szkoły Budowlanej w Koluszkach przy ul. Budowlanych 8. Kadrę stanowiły trzy etaty pedagogiczne: psycholog, pedagog i logopeda.

Od Września 1977 roku lokal Poradni został przeniesiony do zaadaptowanych na potrzeby Poradni pomieszczeń świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Koluszkach. Zwiększono kadrę pedagogiczna do pięciu etatów.

W 1991r. nastąpiła zmiana lokalu, przeniesiono placówkę staraniem Dyrektora Poradni do budynku byłej Przychodni Zdrowia przy ul. Staszica 34 w Koluszkach.

W 1993r. powstał gabinet rehabilitacji ruchowej Do prowadzenia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Zatrudniono rehabilitanta ruchowego. W 1994 roku przy Poradni powstało Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski.

W 1997r. Poradnia obchodziła uroczyście 20-lecie swojego istnienia. Wydano Biuletyn Informacyjny dotyczący działania Poradni.

W 1999r. na skutek nowego podziału administracyjnego Kraju zmieniony został rejon działania Poradni, który objął Gminy Powiatu Łódzkiego Wschodniego: Koluszki, Tuszyn, Rzgów, Brójce, Andrespol, Nowosolna.

Ze względu na trudności komunikacyjne pomiędzy Koluszkami Tuszynem i Rzgowem w listopadzie 1999r. uruchomiono zamiejscowe stanowiska pracy Poradni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie. Zatrudniono pedagoga i logopedę do prowadzenia terapii dla miejscowych dzieci.

Kolejna zmiana lokalu Poradni nastąpiła w październiku 2002r., kiedy to przeniesiono ją do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Koluszkach przy ul. Korczaka 5. Dyrektorowi Poradni powierzono zarząd budynku, w ramach którego wynajęto pomieszczenia sześciu podmiotom reprezentującym Ochronę Zdrowia oraz aptekę. Nastąpiło zdecydowane polepszenie warunków lokalowych Poradni. Poradnia zatrudniała 11 Pracowników Pedagogicznych (łącznie z zatrudnionymi w Tuszynie), rehabilitanta ruchowego, lekarza oraz pięciu pracowników administracji i obsługi. W kolejnych latach zapotrzebowanie na usługi Poradni wydatnie się zwiększyło. Poradnia powiększyła zakres realizowanych zadań, wzbogaciła współpracę ze środowiskiem lokalnym, powiększyła bazę narzędzi diagnostycznych oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia terapii, sprzętu do rehabilitacji ruchowej. Podniesiono standard lokalu Poradni, złamano barierę architektoniczną poprzez zainstalowanie schodołazu gąsienicowego, wyremontowanie podjazdu dla niepełnosprawnych na zewnątrz budynku, ogrodzono teren Poradni, zbudowano parking, zadbano o otoczenie budynku, co stanowi wartość dla korzystających z usług Poradni.

Obecnie Poradnia zatrudnia (łącznie z wydzielonymi stanowiskami pracy w Tuszynie) 4 psychologów, 5 pedagogów , 2 neurologopedów, rehabilitanta ruchowego, doradcę zawodowego, lekarza pediatrę oraz 5 pracowników administracji i obsługi.

Poradnia jest placówką oświatową, która jest ukierunkowana na świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z całego Powiatu Łódzkiego Wschodniego.