Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Diagnoza w czasie Covid-19.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

W trosce o bezpieczeństwo Dzieci, Państwa oraz Pracowników Poradni P-P w Koluszkach prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

 1. Bezwarunkowo na diagnozę przychodzimy z dzieckiem zdrowym.
  Dzieci z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar, zaburzenia węchu i smaku, wysypka) nie będą przyjmowane.
 2. Nie przychodźcie do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Porozmawiajcie z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady bezpieczeństwa i że będzie pracowało
  w przyłbicy (dzięki niej możliwy jest udział dziecka w badaniu przy zminimalizowanym stresie i zapewnienie mu właściwego komfortu).
 4. Przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślcie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie. Zwróćcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Prosimy na badanie zgłaszać się nie wcześniej niż 5 min. przed umówioną godziną.
 6. Na terenie Poradni rodzic/opiekun prawny obowiązkowo przebywa
  w maseczce lub przyłbicy zakrywając usta i nos.
 7. Na terenie Poradni dziecko/uczeń powinien przebywać w przyłbicy, z wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 8. Klienci bez maseczki/przyłbicy nie będą wpuszczani na teren Poradni.
 9. Przy wejściu na teren Poradni należy zdezynfekować ręce, wypełnić niezbędne dokumenty m.in. ankietę, zgodę na badanie dziecka. Wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzanie badania, w tym opinie nauczycieli, zaświadczenie lekarskie, prace dziecka itd. należy umieścić  w specjalnie przygotowanym do tego pojemniku. Po wykonaniu ww. czynności należy zapukać do drzwi, poddać się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym oraz podać w jakiej sprawie i do kogo przyszliśmy (wynika to z ograniczonej liczby osób mogących przebywać w poczekalni).
 10. Ograniczamy do niezbędnego minimum osoby towarzyszące dziecku
  w diagnozie – 1 dziecko = 1 opiekun – wynika to z ograniczonej liczby osób mogących przebywać w poczekalni.
 11. Przychodząc na diagnozę bądź złożyć wniosek prosimy zabrać swój długopis.
 12. Dziecko na badanie zgłasza się z własną przyłbicą, długopisem i ołówkiem.

Prosimy o zapoznanie się i jeśli to możliwe wypełnienie już w domu poniższych dokumentów:

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (.DOC,12.4KB)

Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (.DOC, 12.5KB) - dotyczy wyłącznie klientów korzystających z pomocy zamiejscowych stanowisk pracy w Rzgowie.

Ankieta dla klientów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach (.DOC, 17.5KB) - wypełnienie jednego punktu twierdząco uniemożliwia przeprowadzenie diagnozy lub konsultacji na terenie Poradni.