Nasz Zespół

dyrektor:

mgr Aleksandra Balcerak
oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany

pracownicy pedagogiczni:

mgr Magdalena Arndt-Golińska
psycholog, doradca zawodowy,  nauczyciel mianowany

mgr Mariola Cyniak
psycholog, nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Chruślińska-Kozieł
pedagog, nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Gutkowska
logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Kaczmarska
pedagog, nauczyciel dyplomowany

mgr Katarzyna Kielich
fizjoterapeuta,  nauczyciel mianowany

mgr Róża Kotlicka
logopeda, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa musiał
pedagog,  nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Cichecka
pedagog, nauczyciel dyplomowany

mgr Dorota Walas
psycholog, nauczyciel kontraktowy

mgr Klaudia Szrama
psycholog, nauczyciel kontraktowy

MGR AGNIESZKA SAJNÓG
PEDAGOG, NAUCZYCIEL kontraktowy

pracownicy administracji:

ewa sochańska, sam. referent

lilla kotynia, główna księgowa

pracownicy obsługi:

Celina Kaluszka

Czesław Tuz