WAŻNE INFORMACJE

Praca poradni psychologiczno-pedagogicznych w czasie ferii zimowych 2021:

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
  • placówki doskonalenia nauczycieli,
  • instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
  • instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
  • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
  • inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.

Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online  

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatna, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Tekst w całości pochodzi ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-okresie-ferii-zimowych

WSPARCIE UDZIELANE W FORMIE TELEFONICZNEJ:

ORGANIZACJA PRACY PORADNI W ROKU SZKOLNYM 2020/21_PREZENTACJA DO SPOTKAŃ W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

„MEDINEA” – OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY:

BĄDŹ Z INNEJ BAJKI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KLIKNIJ TUTAJ

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SYSTEMIE EDUKACJI
PORADNIK_KLIKNIJ TUTAJ

Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole – RCPS
PROCEDURY_ULOTKA INFORMACYJNA_KLIKNIJ TUTAJ

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – RCPS
PROGRAM OCHRONY OFIAR_KLIKNIJ TUTAJ

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie – RCPS
PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY _KLIKNIJ TUTAJ

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA I DRUKI NIEBIESKIEJ KARTY

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNYCH_KLIKNIJ TUTAJ

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
BAZA INSTYTUCJI_KLIKNIJ TUTAJ

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
BAZA PLACÓWEK TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA_KLIKNIJ TUTAJ