WAŻNE INFORMACJE

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
KLIKNIJ TUTAJ

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SYSTEMIE EDUKACJI
PORADNIK_KLIKNIJ TUTAJ

Procedury postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole – RCPS
PROCEDURY_ULOTKA INFORMACYJNA_KLIKNIJ TUTAJ

Program ochrony ofiar przemocy w rodzinie – RCPS
PROGRAM OCHRONY OFIAR_KLIKNIJ TUTAJ

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy
w rodzinie – RCPS
PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY _KLIKNIJ TUTAJ

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
TREŚĆ ROZPORZĄDZENIA I DRUKI NIEBIESKIEJ KARTY

REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
REJESTR JEDNOSTEK SPECJALISTYCZNYCH_KLIKNIJ TUTAJ

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
BAZA INSTYTUCJI_KLIKNIJ TUTAJ

REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
BAZA PLACÓWEK TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA_KLIKNIJ TUTAJ