OFERTA PPP W ROKU SZKOLNYM 2019/20

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

PRELEKCJE DLA RODZICÓW

ZAJĘCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZAPOTRZEBOWANIE NA REALIZACJĘ OFERTY PROSIMY ZGŁASZAĆ Pisemnie.

Naszym głównym celem jest szeroko pojęta współpraca różnych środowisk dla dobra dzieci
i młodzieży. Mając to na względzie jesteśmy otwarci na wszelkie pytania, sugestie, wątpliwości dotyczące naszych propozycji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!