DIAGNOZA W CZASIE COVID-19

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

W trosce o bezpieczeństwo Dzieci, Państwa oraz Pracowników Poradni P-P w Koluszkach prosimy, aby bezwzględnie stosować się do następujących zasad:

 1. Bezwarunkowo na diagnozę przychodzimy z dzieckiem zdrowym.
  Dzieci z objawami choroby (gorączka, kaszel, katar, zaburzenia węchu i smaku, wysypka) nie będą przyjmowane.
 2. Nie przychodźcie do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Porozmawiajcie z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni
  będą zachowane zasady bezpieczeństwa i że będzie pracowało
  w przyłbicy (dzięki niej możliwy jest udział dziecka w badaniu przy zminimalizowanym stresie i zapewnienie mu właściwego komfortu).
 4. Przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślcie, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, nie podawać ręki na powitanie. Zwróćcie uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 5. Prosimy na badanie zgłaszać się nie wcześniej niż 5 min. przed umówioną godziną.
 6. Na terenie Poradni rodzic/opiekun prawny obowiązkowo przebywa
  w maseczce lub przyłbicy zakrywając usta i nos.
 7. Na terenie Poradni dziecko/uczeń powinien przebywać w przyłbicy, z wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 8. Klienci bez maseczki/przyłbicy nie będą wpuszczani na teren Poradni.
 9. Przy wejściu na teren Poradni należy zdezynfekować ręce, wypełnić niezbędne dokumenty m.in. ankietę, zgodę na badanie dziecka. Wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzanie badania, w tym opinie nauczycieli, zaświadczenie lekarskie, prace dziecka itd. należy umieścić  w specjalnie przygotowanym do tego pojemniku. Po wykonaniu ww. czynności należy zapukać do drzwi, poddać się badaniu temperatury ciała termometrem bezdotykowym oraz podać w jakiej sprawie i do kogo przyszliśmy (wynika to z ograniczonej liczby osób mogących przebywać w poczekalni).
 10. Ograniczamy do niezbędnego minimum osoby towarzyszące dziecku
  w diagnozie – 1 dziecko = 1 opiekun – wynika to z ograniczonej liczby osób mogących przebywać w poczekalni.
 11. Przychodząc na diagnozę bądź złożyć wniosek prosimy zabrać swój długopis.
 12. Dziecko na badanie zgłasza się z własną przyłbicą, długopisem i ołówkiem.

Prosimy o zapoznanie się i jeśli to możliwe wypełnienie już w domu poniższych dokumentów:

 1. Oświadczenie dla Rodzica/Opiekuna Prawnego
 2. Oświadczenie dla Rodzica/Opiekuna Prawnego – ten dokument dotyczy wyłącznie Klientów korzystających z pomocy Zamiejscowych Stanowisk pracy w Rzgowie.
 3. Ankieta dla Klientów PPP (wypełnienie któregoś z punktów twierdząco uniemożliwia przeprowadzenie diagnozy na terenie PPP).


Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do powyższych zasad,
w trosce o wspólne bezpieczeństwo!

Dyrektor PPP Koluszki,
Aleksandra Balcerak
wraz z całym Zespołem Pracowników