Zaświadczenia o udziale w szkoleniu

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w sekretariacie Poradni są do odbioru zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu:
„Młodzieżowa depresja – możliwości i organizacja pracy z uczniem w szkole”.
Sekretariat jest czynny w godzinach 8.00 – 16.00.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych (ang.International Day of Persons with Disabilities) – święto obchodzone corocznie 3 grudnia , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992).

Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w społeczne życie. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ważną tematyką obchodów są bariery architektoniczne.  

Szkolenie w ramach sieci

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie organizowane
w ramach sieci współpracy i samokształcenia: „Ochrona zdrowia psychicznego”.

Tematem najbliższego szkolenia są „Zaburzenia odżywiania u dzieci, młodzieży (anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość)” – 10.12.2020r., g.9.00 – 12.00.

Szkolenie będzie odbywać się w formie zdalnej i jest organizowane przez firmę zewnętrzną. Uczestnicy zostaną poinformowani mailem. Po ukończeniu szkolenia wszyscy otrzymają zaświadczenia o udziale.

17 listopada: ŚWIATOWY DZIEŃ WCZEŚNIAKA

Rocznie rodzi się przedwcześnie około 15 milionów noworodków, co stanowi około jedno na 10 wszystkich dzieci urodzonych na całym świecie.

Jak każdego roku, w dniu 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. W tym dniu podejmowane są akcje mające na celu podniesienie świadomości na temat porodu przedwczesnego i problemów wcześniaków i ich rodzin na całym świecie. 
Symbolem dla tej akcji są mała, jak dla wcześniaka, fioletowa para skarpetek wiszących na sznurku obok większych skarpet donoszonych noworodków. Symbol ten w wielu miejscach na świecie, w tym również w Polsce, zaistniał w związku z tym dniem.

Poradnia PP pracuje w systemie mieszanym!

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach informuje, że na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego i pozytywnej opinii Głównego Inspektora Sanitarnego zajęcia w naszej placówce zostają ograniczone z powodu pandemii Covid-19 i będą odbywały się w systemie mieszanym do dnia 29.11.2020r.

Szkolenie w ramach sieci

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie organizowane
w ramach sieci współpracy i samokształcenia: „Ochrona zdrowia psychicznego”.

Tematem najbliższego szkolenia jest „Młodzieżowa depresja – możliwości i organizacja pracy z uczniem w szkole” – 19.11.2020r., g.9.00 – 12.00.

Szkolenie będzie odbywać się w formie zdalnej i jest organizowane przez firmę zewnętrzną. Uczestnicy zostaną poinformowani mailem. Po ukończeniu szkolenia wszyscy otrzymają zaświadczenia o udziale.