MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE

Gra Cyferki
Doskonała gra ćwicząca spostrzegawczość i koncentrację.  Można ją wykorzystać do pracy indywidualnej, w parach a także w większej grupie. Jeśli gramy samodzielnie to naszym zadaniem jest wyszukanie i zakreślenie pól z liczbami, w ciągu rosnącym (kolejno: 1,2,3,4,5 itd). Jeśli gramy w więcej osób to staramy się wyszukiwać liczby jak najszybciej, osoba, której się to uda zaznacza  pole z odnalezioną cyfrą swoim kolorem. Wygrywa gracz, który zakreślił najwięcej pól.
Gra Jeden plus Jeden minus
Wariacja matematyczna popularnej gry Memo. Karty należy wyciąć, potasować i rozłożyć na stole cyframi do dołu. Na znak gracze odkrywają po 2 karty, jeśli cyfry na kartach są od siebie większe lub mniejsze o 1: gracz zabiera karty, jeśli nie, odkłada je z powrotem cyfrą do dołu. Wygrywa gracz z największą ilością par. 

Gry do pobrania tutaj: Cyferki
Jeden plus Jeden minus

NIE GRYZIE, CO NAJWYŻEJ POKAŻE CI JĘZYK!

Fakty i mity dotyczące pracy współczesnego logopedy.

Kim jest logopeda?

Przekonani jesteśmy, że logopeda uczy poprawnie mówić „r” i oraz szafa zamiast safa. To najczęściej słyszane odpowiedzi. Lecz czy to na pewno prawda? Oczywiście, to właściwie tylko ułamek prawdy. Logopeda zajmuje się wieloma różnymi aspektami mowy, nie tylko prawidłową wymową, ale również szeroko pojętą komunikacją interpersonalną.

Czy jest to pani w białym fartuchu z laryngologicznym lusterkiem na głowie, wymachująca szpatułką? Jasne, że nie. To sympatyczna i ciepła osoba, która służy fachową pomocą a dzieci zachęca do pracy poprzez kreatywną zabawę.

Czym zajmuje się logopeda?

Myślimy, że logopeda siedzi przed lustrem i katuje ćwiczeniami języka. Nie ma nic bardziej mylnego. Otóż logopeda to przede wszystkim terapeuta mowy. Zajmuje się zarówno diagnozą jak i terapią wad wymowy i wszelkiego typu zaburzeń związanych z mową występujących u dzieci i dorosłych. Ćwiczenia buzi i języka to jedynie mała choć znacząca część należąca do obowiązków logopedy. Zazwyczaj jest to zabawa, przyjemny masaż buzi połączony z terapią.

Co właściwie robi logopeda?

Niewielu z Was zdaje sobie sprawę na jakich polach może pomóc ten specjalista. Wymieniać można wiele, jednak do najważniejszych zadań logopedy należą m.in. wczesna interwencja logopedyczna, czyli opieka nad niemowlętami. Następnie zajęcia profilaktyczne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego (w skrócie ćwiczenia buzi i języka), które poprawiają wymowę, wprowadzają aktywność słowną. Zajęcia z zakresu emisji głosu, właściwej dykcji i logorytmiki są pomocne zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych. W skład kompetencji logopedy wchodzi także terapia wad wymowy, czyli nauka prawidłowej wymowy oraz terapia zaburzeń karmienia i połykania u osób w każdym wieku. Logopeda pracuje również z osobami jąkającymi się i z osobami niesłyszącymi. Prowadzi terapię z dziećmi i osobami dorosłymi dotkniętymi wszelkimi chorobami oraz zespołami chorobowymi, wśród których zauważa się problemy z mową. Pomaga w usprawnianiu komunikacji u osób po zabiegach operacyjnych lub radio/chemioterapii w obrębie głowy i szyi np. po laryngektomii – usunięciu krtani.

To chyba najważniejsze zadania logopedów. Jak widać jest ich całkiem sporo. O wielu z nich pewnie nie wiedzieliście, dlatego warto szerzej poznać pracę tych specjalistów, aby w przyszłości wiedzieć do kogo udać się po pomoc np. ze swoim dzieckiem.

Gdzie można spotkać logopedę?

Na logopedę można natknąć się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach, gabinetach logopedycznych, szpitalach. Tego specjalistę można spotkać wszędzie tam, gdzie są osoby potrzebujące pomocy.

Jeśli zauważasz u siebie lub bliskich jakiś problem z mową lub którąkolwiek z wyżej wymienionych dolegliwości, nie musisz się wstydzić, ponieważ logopeda przy dzisiejszej wiedzy i rozwiniętej technice, pomoże każdemu, w każdym wieku!

Rola ćwiczeń oddechowych w terapii logopedycznej

Piórka, bańki i dmuchajki – rola ćwiczeń oddechowych w terapii logopedycznej

Dlaczego logopedzi stosują w swoich gabinetach ćwiczenia oddechowe? Do czego są one potrzebne? Takie pytanie pojawiają się wśród rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia z logopedą.

Czym jest oddech?

Oddech inaczej zwany respiracją to czynność fizjologiczna niezbędna do życia i nierozłącznie związana z prawidłowym mówieniem. Istotne jest aby wdech i wydech przebiegały we właściwy sposób. Podczas wdechu nabieramy tyle powietrza ile potrzebujemy do wypowiedzenia frazy (wyrazu, zdania).

Dlaczego istotne jest prawidłowe oddychanie?

Oddech będący naturalnym odruchem człowieka wpływa na całościowy rozwój i funkcjonowanie człowieka. Oddziałuje także na prawidłowe ukształtowanie oraz motorykę aparatu artykulacyjnego.
Niewątpliwie dobre oddychanie wpływa na właściwe mówienie.
Dziecko oddychające w nieprawidłowy sposób narażone jest na:

 • Niedostateczne dotlenienie organizmu – ograniczona pojemność płuc
 • Częste infekcje górnych dróg oddechowych
 • Zaburzenia płynności mowy – niewłaściwe fazy oddechowe.
 • Wadami wymowy np. seplenienie, rotacyzm, międzyzębowość – dzieci, które oddychają przez usta mają problem z pionizacją języka
 • Wiotkość mięśni warg i policzków, żwaczy – spowodowana ciągłym rozchyleniem ust
 • Wady zgryzu.

Jaki jest cel i rola ćwiczeń oddechowych?

Ćwiczenia oddechowe mają na celu pogłębienie oddechu oraz zwiększenie pojemności płuc. Ważne jest wydłużenie fazy oddechowej i wyrobienie właściwego dla mowy toru oddechowego. Zsynchronizowanie faz wydechowych z treścią wypowiedzi. Ćwiczenia oddechowe stosowane w terapii logopedycznej małych dzieci pomagają zapobiegać wszelkiego rodzaju wadom wymowy i niewłaściwemu ukształtowaniu aparatu artykulacyjnego.

Logopeda a oddech?

Jeżeli zauważysz, że dziecko oddycha ustami, cały czas ma rozchylone wargi, często choruje na infekcje górnych dróg oddechowych, ma problemy z wymową. Być może są to problemy związane z niewłaściwym oddychaniem. Logopeda przeprowadzi obserwacje i przekaże odpowiednie zalecenia, rozpocznie właściwą terapię.

Przykładowe ćwiczenia oddechowe:

Rodzice powinni ćwiczyć ze swoimi pociechami 2-3 razy dziennie, w ten sposób utrwala się właściwy tor oddechowy i pogłębia wdech.

 • dmuchanie na wiatraczek, piórka, skrawki papieru, watkę,
 • wydmuchiwanie powietrza przez rurkę do szklanki z wodą,
 • zdmuchiwanie świecy ,
 • puszczanie baniek mydlanych,
 • poruszanie wydmuchiwanym powietrzem piłeczek, samochodzików po stole,
 • nadmuchiwanie baloników,
 • dmuchanie w gwizdek, instrumentu dęte,
 • chuchanie w ręce lub na zamarzniętą szybę ( odtajanie),
 • wąchanie kwiatków,
 • chłodzenie gorącej zupy na talerzu,
 • ,,zdmuchanie” mlecza, ( tak długo, aż spadnie ostatnie nasionko),
 • dmuchanie na obiekty pływające po wodzie,
 • zabawy z użyciem różnych zabawek np.: dmuchajki logopedyczne, biredronki, muchomorki.

Zdjęcie: Kid Circus on Unsplash

Profilaktyka słuchu krokiem milowym do poprawnej wymowy Twojego dziecka

Rodzicu, jeżeli Twój maluch nie mówi, mówi niewyraźnie, używa swojego języka, błędnie powtarza, nie reaguje na polecenia a przy tym jest nieznośne – to mogą być problemy
ze słuchem!

Nie zdajemy sobie sprawy jak wiele dzieci ma problemy ze słyszeniem, wymagamy od swoich pociech pięknej mowy, chodzimy do logopedy, wyczekujemy spektakularnych rezultatów, 
a tymczasem rzeczywistość nas zaskakuje. Jakie mogą być przyczyny niewyraźnej, opóźnionej mowy u dziecka?

Po pierwsze warto pomyśleć o słuchu naszego malca i zadać sobie podstawowe pytanie: 
Czy moje dziecko prawidłowo słyszy? Kiedy ostatnio miało badany słuch? Czy byłam/łem z nim kiedykolwiek u laryngologa, audiologa?

Jakie są czynniki wpływające na nieprawidłowe słyszenie dziecka?
Oto przykłady:

 • Najczęściej są to nawracające lub przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego – choroba często przebiega bezobjawowo, jeśli dziecko ma problemy ze słuchem, częste katary i infekcje górnych dróg oddechowych, mówi przez nos.
 • Katar również przejściowo upośledza słuch. Każda infekcja górnych dróg oddechowych stwarza ryzyko przeniesienia się na ucho.
 • Przerośnięty tzw. „trzeci” migdałek – zatykający ujścia kanałów słuchowych.
 • Nieprawidłowa higiena uszu – czop woskowinowy.
 • Konsekwencją zaburzeń słuchu może być przebyte zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub poważniejszych urazów głowy.

Uwaga! Każda z powyższych przyczyn, może wpłynąć na trwałe uszkodzenie słuchu – niedosłuch.

Szczególnie, gdy zaobserwujemy u dziecka któryś z niepokojących objawów opisanych poniżej.

Jeśli dziecko nie słyszy:

 • Obserwujesz u niego opóźnienie rozwoju mowy (w wieku dwóch lat wypowiada tylko pojedyncze słowa lub prawie w ogóle nie mówi; używa swojego języka, często niezrozumiałego dla otoczenia; w wieku pięciu lat wciąż mówi bardzo niewyraźnie).
 • Jest niegrzeczne, roztargnione.
 • Przekręca wyrazy, nie powtarza właściwej formy.
 • Nie reaguje na wołanie, na swoje imię.
 • Głośno ogląda telewizor, słucha muzyki, dostawia zabawki dźwiękowe do ucha.
 • Nie nawiązuje kontaktu podczas rozmowy.
 • Nasłuchuje jednym uchem.
 • Słyszy, co się do niego mówi w ciszy, problem ze zrozumieniem zaczyna się gdy przeszkadzają mu dźwięki i hałasy np. w przedszkolu, na ulicy.
 • Chętnie wsłuchuje się w hałas uliczny oraz dźwięki różnych urządzeń.
 • Reaguje na głośne i ostre dźwięki, nie słysząc wyciszonych.
 • Tworzy hałas poprzez krzyk, podniesione tony, rzuca przedmiotami.

Rodzicu nie zwlekaj, jeśli obserwujesz u swojego dziecka jakikolwiek objaw zgłoś się na konsultacje do specjalisty. Wszystkie dzieci w równym stopniu są zagrożone zaburzeniem słuchu, dlatego konieczna jest wizyta u laryngologa, audiologa albo otolaryngologa.

Dziecko, które nie słyszy we właściwy sposób nie będzie mówiło poprawnie!

Logopeda opiera się na współpracy z innymi specjalistami chcąc jak najlepiej pomóc Twojemu maluchowi.

Bajka do słuchania

Opis od Autorów:Bajka audio o rodzinie smoków latających i ich pierwszym dniu z maseczkami. Bajki Mamy Przyjaciela zostały napisane tak, aby pomóc dzieciom radzić sobie z emocjami w sytuacjach, które mogą być dla nich trudne. Wersja audio powstała i została udostępniona dzięki uprzejmości zespołu zespołu Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami. Fundacja prowadzi szkoły, których uczniowie potrzebują wsparcia dla udanej komunikacji z otoczeniem. Tworzy dla nich najróżniejsze materiały oparte nie tylko na mowie, ale także na symbolach, gestach, obrazach czy przedmiotach. Zainteresowanych zapraszamy na stronę www.superszkoly.edu.pl , na której znajdziecie prezentacje, filmy, krótkie bajki i opowiadania z możliwością czytania współuczestniczącego czy audiobooki. Jeżeli natomiast chcesz otrzymać wersję tekstową bajki wraz z kolorowankami, zapraszamy na stronę www.mamaprzyjaciel.pl

Bajka do wysłuchania tutaj