Gotowość szkolna dziecka

Rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej stanowi bardzo ważne przeżycie dla dziecka i jego rodziców. Stopień przygotowania do nowych obowiązków i warunków decyduje o karierze pierwszoklasisty i jego dalszych sukcesach lub porażkach. S. Szuman pisał, iż gotowością szkolną jest osiągniecie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, który czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie i wychowanie w klasie I szkoły podstawowej. Natomiast A. Brzezińska odnosi się do tego problemu, ujmując go jako stan, w którym dziecko zaczyna przejawiać wrażliwość na znaki, ich istotę i znaczenie dla procesu komunikowania się ludzi. Wyróżnia trzy aspekty gotowości do czytania i pisania: psychomotoryczną (prawidłowy poziom funkcji wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych, motoryki oraz ich integracji), słownikowo-pojęciową (całokształt doświadczenia i umiejętności umożliwiających rozumienie słuchanych tekstów), a także emocjonalno-motywacyjną (motywacja do czytania i pisania, odczuwanie potrzeby opanowania techniki czytania i pisania, zaciekawienie tekstem pisanym). Termin gotowość szkolna podkreśla nie tylko spontaniczne dojrzewanie dziecka, ale także kładzie nacisk na znaczenie wychowania i nauczania.

Więcej na temat gotowości szkolnej w opracowaniu Pani Marioli Cyniak, naszego psychologa przeczytają Państwo tutaj

Zdjęcie: Element5 Digital on Unsplash

Zabawy dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców

 • „Lustro”- rodzice i dzieci siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne ruchy, gesty, wykorzystuje mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka- zmiana ról.
 • Dziecko leży na podłodze, rodzic turla dziecko w różne strony- zmiana ról.
 • „Naleśnik”- dziecko leży na plecach, na podłodze, rodzic „zwija dziecko w naleśnik”, „smaruje dżemem, posypuje cukrem, kroi”- zmiana ról.
 • Dziecko i rodzic siedzą na podłodze w siadzie prostym, opierają się plecami o siebie, dziecko pcha plecami rodzica- zmiana ról.
 • „Wóz”- rodzic ciągnie za ręce  dziecko, które leży na plecach.
 • Dziecko siada przy nodze rodzica, obejmuje ją rękoma, ten powoli idzie ciągnąc dziecko.
 • „Fotelik”- rodzic w siadzie skrzyżnym, dziecko siada opierając się plecami o rodzica, kołysanie dziecka przy dźwiękach muzyki klasycznej, relaksacja.
 • „Tunel”- rodzic w klęku podpartym (czworaku), dziecko przechodzi pod rodzicem.
 • „Krokodyl”- rodzic leży na brzuchu, dziecko kładzie się na niego tak, by brzuchem dotykać pleców rodzica. Rodzic wozi dziecko po sali.
 • Dziecko zwija się w kłębek, rodzic próbuje go „rozwinąć”- zmiana ról.
 • Dziecko siedzi mocno podparte na podłodze, rodzic próbuje go przesunąć- zmiana ról.
 • Huśtanie dziecka w kocu.

Więcej na temat zabawy przeczytacie w poradniku „Zabawa to podstawa”