OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY

Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego.
Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery, w tym m.in. dzieci i młodzież.

Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym do działań w ramach OTK przyłącza się również nasza Poradnia.

W związku z tym zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów na konsultacje z doradcą zawodowym, które odbędą się w
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach, ul. Korczaka 5
w dniu 22.10.2019r. w godz. 14:30 – 16:30.

Konsultacji udziela doradca zawodowy, mgr Magdalena Arndt-Golińska.

29.10.2019R. SPOTKANIE W RAMACH SIECI WSPÓŁPRACY.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach
serdecznie zaprasza
Dyrektorów/Pedagogów na spotkanie w ramach sieci współpracy,
które odbędzie się 29.10.2019r. (wtorek) o godz. 10.00
w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły,
Stare Skoszewy 19.
Tematem spotkanie będzie m.in. organizacja współpracy w roku szkolnym 2019/20.

WITAJCIE PO WAKACJACH! ZACZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2019/20!

Z okazji rozpoczynającego się dziś nowego roku szkolnego 2019/2020
życzymy wszystkim Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom,
dużo spokoju, satysfakcji oraz wytrwałości w procesie nauki i wychowywania,
zgłębiania nowych obszarów wiedzy, odkrywania i rozwijania nowych zdolności,
a także czerpania radości z faktu bycia nauczycielem, rodzicem oraz uczniem.

Dyrektor i pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach

Jednocześnie zachęcamy do bieżącego śledzenia naszej strony internetowej, gdyż niebawem pojawią się na niej informacje na temat oferty Poradni na nowy rok szkolny.

Ważne!

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach informuje, że od dnia 13 czerwca 2019r. do odwołania Poradnia będzie czynna w godzinach 700 – 1500.
Powyższa decyzja podjęta została w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom Poradni w związku z panującymi upałami.

Konferencja „Zrozumieć nastolatka …”

W dniu 22 maja w  Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyła się konferencja                               pt. „Zrozumieć nastolatka…” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną        w Koluszkach, Szkołę Podstawową w Długiem oraz Szkołę Podstawową w Różycy. Patronat sprawowali Starosta Łódzki Wschodni p. Andrzej Opala i Burmistrz Koluszek p. Waldemar Chałat.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili: dr Marek Kaczmarzyk –  biolog, neurodydaktyk
i memetyk z Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Bilicki – dyrektor ODN Innopolis, Anna Grabarczyk –  dyplomowany interwent kryzysowy, Jolanta Cieślak – psycholog, seksuolog,  Włodzimierz Sokołowski – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka.

Celem konferencji było przybliżenie problemów młodzieży oraz poznanie sposobów ich rozwiązywania.  W trakcie prelekcji poruszano zagadnienia związane z m.in. funkcjonowaniem mózgu nastolatka, jego seksualnością, przejawami mowy nienawiści. Zastanawiano się również nad istotną rolą relacji w edukacji, koniecznością współpracy interdyscyplinarnej  w trakcie interwencji kryzysowej.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 109 osób. Podczas przerwy toczyły się dyskusje na tematy związane z wystąpieniami prelegentów. Mamy nadzieję, iż wiedza i informacje przekazane w trakcie konferencji okażą się przydatne w bezpośredniej pracy z młodzieżą, będą wzbogacać doświadczenia i inspirować w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Spotkanie dyrektorów, pedagogów, nauczycieli  oraz zaproszonych odbyło się dzięki życzliwość wielu osób m.in. władz powiatowych i gminnych, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, pracowników poradni i szkół organizujących konferencję.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!