Ważne!

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach informuje, że od dnia 13 czerwca 2019r. do odwołania Poradnia będzie czynna w godzinach 700 – 1500.
Powyższa decyzja podjęta została w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz klientom Poradni w związku z panującymi upałami.

Konferencja „Zrozumieć nastolatka …”

W dniu 22 maja w  Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach odbyła się konferencja                               pt. „Zrozumieć nastolatka…” zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną        w Koluszkach, Szkołę Podstawową w Długiem oraz Szkołę Podstawową w Różycy. Patronat sprawowali Starosta Łódzki Wschodni p. Andrzej Opala i Burmistrz Koluszek p. Waldemar Chałat.

Wśród zaproszonych prelegentów wystąpili: dr Marek Kaczmarzyk –  biolog, neurodydaktyk
i memetyk z Uniwersytetu Śląskiego, Tomasz Bilicki – dyrektor ODN Innopolis, Anna Grabarczyk –  dyplomowany interwent kryzysowy, Jolanta Cieślak – psycholog, seksuolog,  Włodzimierz Sokołowski – pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka.

Celem konferencji było przybliżenie problemów młodzieży oraz poznanie sposobów ich rozwiązywania.  W trakcie prelekcji poruszano zagadnienia związane z m.in. funkcjonowaniem mózgu nastolatka, jego seksualnością, przejawami mowy nienawiści. Zastanawiano się również nad istotną rolą relacji w edukacji, koniecznością współpracy interdyscyplinarnej  w trakcie interwencji kryzysowej.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w niej 109 osób. Podczas przerwy toczyły się dyskusje na tematy związane z wystąpieniami prelegentów. Mamy nadzieję, iż wiedza i informacje przekazane w trakcie konferencji okażą się przydatne w bezpośredniej pracy z młodzieżą, będą wzbogacać doświadczenia i inspirować w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Spotkanie dyrektorów, pedagogów, nauczycieli  oraz zaproszonych odbyło się dzięki życzliwość wielu osób m.in. władz powiatowych i gminnych, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach, pracowników poradni i szkół organizujących konferencję.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc!

 

29 KWIETNIA: NARADA SZKOLENIOWA DLA DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW

29 kwietnia br. w sali Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się narada szkoleniowa dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli  z terenu Powiatu Brzezińskiego i Łódzkiego Wschodniego na temat
„Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości wsparcia nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.
Inicjatorką spotkania była Pani Romana Cybulska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Łodzi
. Współorganizatorami były Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzezinach
i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach. Continue reading