29 KWIETNIA: NARADA SZKOLENIOWA DLA DYREKTORÓW I PEDAGOGÓW

29 kwietnia br. w sali Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się narada szkoleniowa dla dyrektorów, pedagogów i nauczycieli  z terenu Powiatu Brzezińskiego i Łódzkiego Wschodniego na temat
„Edukacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości wsparcia nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej”.
Inicjatorką spotkania była Pani Romana Cybulska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty
w Łodzi
. Współorganizatorami były Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzezinach
i Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach.
W konferencji wzięło udział 80 osób. Gościliśmy m.in.: Wicestarostę Brzezińskiego,
Pana Ryszarda Śliwkiewicza
, Zastępcę Burmistrza Gminy Rzgów, Panią Małgorzatę Rózgę,
Panią Małgorzatę Szelest, naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
W trakcie spotkania omówione były zagadnienia dotyczące m.in.: zindywidualizowanych form kształcenia, dokumentowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, współpracy z rodzicami. Ponadto pracownicy Poradni przygotowali prezentacje dotyczące prowadzenia zajęć rozwijających zdolności matematyczne – Pani Ewa Chojnacka – Dłutek z PPP Brzeziny oraz przybliżyli zebranym tematykę Zespołu FAS – Pani Anna Chruślińska – Kozieł z PPP Koluszki.

Bardzo dziękujemy Państwu za udział w konferencji oraz wszystkie merytoryczne i serdeczne rozmowy kuluarowe!

                              

          

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *